Model: md680
 • UHF 440-470 MHz
 • VHF 136-174 MHz
Model: WSHOP-7186
 • UHF 440-470 MHz
 • VHF 136-174 MHz
 • UHF 440-470 MHz
 • VHF 136-174 MHz
Model: sd211
Model: dm1600
 • UHF 440-470 MHz
 • VHF 136-174 MHz
Model: SL2600UHF
 • UHF BULK – 403 – 480 MHz 2-3W @ 20pcs.
 • VHF – 136 – 174 MHz 2-3W
 • VHF BULK- 136 – 174 MHz 2-3W @ 20pcs.
Bestsellers